Klimati

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški KLIMATOV so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Redno strokovno vzdrževanje in servisiranje podaljšata življenjsko dobo klimata. Z rednimi servisnimi pregledi, preventivnim vzdrževanjem in vnaprejšnjim odkrivanjem možnih vzrokov okvar, v podjetju Sivenns skrbimo, da je delovanje vaših klimatov ves čas nemoteno in energetsko učinkovito. Naročnikom zagotavljamo redne servisne preglede, menjavo filtrov, odpravo ugotovljenih napak ter posledično optimalno delovanja klimatov.

V redno vzdrževanje klimatov sodi:X

 • vizualna kontrola,
 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnjenja in izolacije,
 • kontrola stanja in nastavitev pogonskih jermenov,
 • kontrola filtrov ter kontrolo delovanja indikatorjev umazanosti filtrov,
 • kontrola funkcije toplotnih izmenjevalcev,
 • kontrola delovanja sistema vlaženja,
 • kontrola žaluzij in njihovih pogonov,
 • kontrola delovanja tipal,
 • kontrola delovanja ventilov,
 • kontrola ventilatorjev in elektromotornih pogonov,
 • kontrola delovanja ter nastavitev krmiljenja in regulacije,
 • kontrola električnih povezav do naprave.

 

divider-footer

Prezračevalni sistemi

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški prezračevalnih naprav  so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Redno strokovno vzdrževanje in servisiranje podaljšata življenjsko dobo prezračevalnega sistema. Z rednimi servisnimi pregledi, preventivnim vzdrževanjem in vnaprejšnjim odkrivanjem možnih vzrokov okvar, v podjetju Sivenns skrbimo, da je delovanje vašega prezračevalnega sistema ves čas nemoteno in energetsko učinkovito. Naročnikom zagotavljamo redne servisne preglede, menjavo filtrov, odpravo ugotovljenih napak ter posledično optimalno delovanje prezračevalnega sistema.

V redno vzdrževanje prezračevalnega sistema sodi:X

 • vizualna kontrola,
 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnjenja in izolacije,
 • kontrola filtrov ter kontrolo delovanja indikatorjev umazanosti filtrov,
 • kontrola funkcije toplotnih izmenjevalcev,
 • kontrola delovanja sistema vlaženja,
 • kontrola delovanja tipal,
 • kontrola delovanja ventilov,
 • kontrola ventilatorjev in elektromotornih pogonov,
 • kontrola delovanja ter nastavitev krmiljenja in regulacije,
 • kontrola električnih povezav do naprave.