Klimati

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški KLIMATOV so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Redno strokovno vzdrževanje in servisiranje podaljšata življenjsko dobo klimata. Z rednimi servisnimi pregledi, preventivnim vzdrževanjem in vnaprejšnjim odkrivanjem možnih vzrokov okvar, v podjetju Sivenns skrbimo, da je delovanje vaših klimatov ves čas nemoteno in energetsko učinkovito. Naročnikom zagotavljamo redne servisne preglede, menjavo filtrov, odpravo ugotovljenih napak ter posledično optimalno delovanja klimatov.

V redno vzdrževanje klimatov sodi:X

 • vizualna kontrola,
 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnjenja in izolacije,
 • kontrola stanja in nastavitev pogonskih jermenov,
 • kontrola filtrov ter kontrolo delovanja indikatorjev umazanosti filtrov,
 • kontrola funkcije toplotnih izmenjevalcev,
 • kontrola delovanja sistema vlaženja,
 • kontrola žaluzij in njihovih pogonov,
 • kontrola delovanja tipal,
 • kontrola delovanja ventilov,
 • kontrola ventilatorjev in elektromotornih pogonov,
 • kontrola delovanja ter nastavitev krmiljenja in regulacije,
 • kontrola električnih povezav do naprave.

 

divider-footer

Split sistemi / klimatske naprave

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški split sistemov/klimatskih naprav so neposredno povezani z načinom vzdrževanja.

Za zagotavljanje sigurnega in neprekinjenega delovanje klimatskih naprav je potrebno njihovo redno servisiranje in vzdrževanje.
Servis je potrebno opraviti enkrat letno in sicer pred začetkom hladilne sezone. V primeru, da klimatska naprava deluje celo leto pa je potrebno servisiranje vsaj dvakrat letno ( zlasti to velja za klimatske naprave, ki delujejo v posebnih pogojih, kot so server sobe, bolnišnice, zdravstveni domovi, prostori za analize ipd.)
Z rednim servisom se zagotovi, da je delovanje klimatskih naprav zdravju neškodljivo, saj se odstranijo vse bakterije, pršice in drobni delci, z ionizatorjem in plazmo pa pomaga klimatska naprava pljučnim bolnikom in osebam z raznimi alergijami in obolenji na dihalih.

V redno vzdrževanje split sistema sodi: X

NOTRANJA ENOTA

 • mehansko čiščenje ohišje klime s posebnimi čistili, ki povrnejo prvotni sijaj
 • po potrebi se odstrani ohišje notranje enote če je nečistočo nemogoče odstraniti po običajni poti (prah, nikotin, maščoba, plinske obloge ipd)
 • globinsko čiščenje uparjalnika s posebnimi geli, ki učinkujejo globinsko
 • čiščenje kondenčnega bazena in nadaljnjih poti, vse do končnega izliva
 • čiščenje proti-smradnega sifona- po potrebi ga razstavimo, pretesnimo in ponovno sestavimo
 • kontrola pritrjenosti električnih spojev, konjektorjev…
 • čiščenje in po potrebi omske meritve tipal in senzorjev, da se omogoči optimalno delovanje klimatske naprave
 • dezinfekcija in čiščenje mehanskih in mikro filtrov ter kontrola delovanja plazme in ionizatorja
 • dezinfekcija in osvežitev notranje enote z posebnim dezinfektom, ki je človeku in naravi prijazen
 • kontrola in meritev izpuha pri hlajenju
 • kontrola in meritev izpuha pri gretju

ZUNANJA ENOTA

 • čiščenje ohišja zunanje enote s potrebnimi čistili
 • po potrebi »česanje « kondenzatorja če je le ta neprehoden
 • globinsko čiščenje kondenzatorja z globinskimi geli, da se zagotovi zračna prehodnost in s tem večja učinkovitost delovanja
 • kontrola pritrjenosti električnih spojev, dostopnih konektorjev, tipal…
 • kontrola prisotnosti hladilnega medija, kontrola temperature uparjanja hladilnega medija, merjenje »delta t« med tekočo in plinsko fazo na ventilih oz vodih
 • kontrola kondenčnih odtokov in njihova prehodnost do izliva kondenza
 • kontrola morebitnega ogrevalnega kabla, njegovo delovanje in nastavitve termostata
 • kontrola pritrdilnih elementov
 • kontrola izolativnosti cevi plin- tekočina in po potrebi popravilo izolacije
 • kontrola tesnosti polnilnega ventila in po potrebi njegova zamenjava
 • kontrola vseh spojnih mest, pokrovov ventilov in dostopnih delov okrog uparjalnika z detektorjem hladilnega medija