Klimati

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški KLIMATOV so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Redno strokovno vzdrževanje in servisiranje podaljšata življenjsko dobo klimata. Z rednimi servisnimi pregledi, preventivnim vzdrževanjem in vnaprejšnjim odkrivanjem možnih vzrokov okvar, v podjetju Sivenns skrbimo, da je delovanje vaših klimatov ves čas nemoteno in energetsko učinkovito. Naročnikom zagotavljamo redne servisne preglede, menjavo filtrov, odpravo ugotovljenih napak ter posledično optimalno delovanja klimatov.

V redno vzdrževanje klimatov sodi:X

 • vizualna kontrola,
 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnjenja in izolacije,
 • kontrola stanja in nastavitev pogonskih jermenov,
 • kontrola filtrov ter kontrolo delovanja indikatorjev umazanosti filtrov,
 • kontrola funkcije toplotnih izmenjevalcev,
 • kontrola delovanja sistema vlaženja,
 • kontrola žaluzij in njihovih pogonov,
 • kontrola delovanja tipal,
 • kontrola delovanja ventilov,
 • kontrola ventilatorjev in elektromotornih pogonov,
 • kontrola delovanja ter nastavitev krmiljenja in regulacije,
 • kontrola električnih povezav do naprave.

divider-footer

Hladilni agregati

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški HLADILNIH AGREGATOV so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Na pravilno delovanje naprave vplivata zlasti pravilen zagon in redno vzdrževanje hladilnega agregata. V podjetju Sivenns vam nudimo tako zagon kot popravila hladilnih agregatov.

Podjetje Sivenns je pooblaščeno podjetje s strani Agencije RS za okolje in prostor za izvajanje preizkusov tesnosti hladilnih agregatov.

V redno vzdrževanje hladilnih agregatov sodi:X

 • vizualno kontrolo,
 • kontrolo vijačnih spojev in tesnosti sistema,
 • kontrolo šumnosti naprave,
 • notranje čiščenje agregata,
 • kontrolo stanja vetrnic in po potrebi balansiranje,
 • kontrolo merilnih instrumentov,
 • kontrolo količine vode v vodnem krogu in koncentracije glikola v njej,
 • kontrolo zbiralnika odtočne vode in odtočnih poti,
 • kontrolo količine in stanja hladiva ter po potrebi polnjenje,
 • kontrolo kompresorja, črpalk in ventilov,
 • kontrolo tlačnega stikala in termostatov,
 • kontrolo električnih povezav do naprave.

divider-footer

Ventilacijski konvektorji

Življenjskadoba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški VENTILACIJSKIH KONVEKTORJEV so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Brezhibno delovanje ventilatorskih konvektorjev ustvarja prijetno življenjsko in delovno okolje.

Z rednim vzdrževanjem ventilacijskih konvektorjev vam v podjetju Sivenns nudimo brezhibno energetsko učinkovito delovanje, ter s tem preprečevanje nastajanja škodljivih bakterij v konvektorju in vdihavanja le-teh.

V redno vzdrževanje ventilatorskih konvektorjev sodi:X

 • vizualno kontrolo,
 • kontrolo vijačnih spojev,
 • kontrolo tesnjenja,
 • menjavo zračnega fi ltra,
 • čiščenje izmenjevalca,
 • kontrolo delovanja ventilov,
 • kontrolo banjice za kondenz in odtočnih poti za kondenz,
 • kontrolo delovanja motorja,
 • kontrolo stanja vetrnic in po potrebi balansiranje,
 • kontrolo elektroinštalacije konvektorja,
 • kontrolo delovanja termostata ter krmiljenja,
 • nastavitev vpihovalne rešetke.

divider-footer

Toplotne črpalke

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški TOPLOTNIH ČRPALK so neposredno povezani z načinom vzdrževanja. Toplotne črpalke so tehnično zahtevne naprave, ki potrebujejo redne letne servise.
S servisom dosegamo optimalne pogoje delovanja naprave za normalno in dolgoročno delovanje vgrajene naprave ter opreme, zdravo in prijetno ozračje, varno obratovanje in energetsko učinkovito delovanje.
Glede na to, da so naprave izpostavljene različnim vplivom kot so vremenski pogoji in prah, ki vplivajo na njihovo vzdržljivost in pravilno delovanje, je potrebno redno odpravljati vzroke, ki lahko privedejo do različnih okvar in napak. S tem ohranimo toplotno črpalko v dobri kondiciji, kakovosti, zanesljivosti in dolgoletni vzdržljivosti ter preprečimo, visoke stroške popravil in zamenjave delov naprave, ki so vsakodnevno izpostavljeni različnim obremenitvam.

V redno vzdrževanje toplotne črpalke sodi:X

 • vizualni pregled naprave in instalacije
 • čiščenje izmenjevalca zunanje enote
 • pregled in izpiranje odvoda kondenza
 • kontrola tlaka hladilnega plina
 • pregled in kontrola električnih komponent
 • kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji, lamele)
 • funkcionalni pregled in test naprave
 • po potrebi dodatno izobraževanje osebe za nemoteno delovanja toplotne črpalke
 • kontrolo pritiskov v sistemu
 • tesnost spojev na instalacijah
 • kontrolo vodnih filtrov in ekspanzijske posode
 • kontrolo delovanja bojlerja/zalogovnika sanitarne vode
 • kontrolo vgrajenih grelcev v notranji enoti in bojlerju/zalogovniku sanitarne vode
 • kontrolo vodovodnega dela instalacije
 • kontrolo programskih nastavitev

divider-footer

Split sistemi / klimatske naprave

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški split sistemov/klimatskih naprav so neposredno povezani z načinom vzdrževanja.

Za zagotavljanje sigurnega in neprekinjenega delovanje klimatskih naprav je potrebno njihovo redno servisiranje in vzdrževanje.
Servis je potrebno opraviti enkrat letno in sicer pred začetkom hladilne sezone. V primeru, da klimatska naprava deluje celo leto pa je potrebno servisiranje vsaj dvakrat letno ( zlasti to velja za klimatske naprave, ki delujejo v posebnih pogojih, kot so server sobe, bolnišnice, zdravstveni domovi, prostori za analize ipd.)
Z rednim servisom se zagotovi, da je delovanje klimatskih naprav zdravju neškodljivo, saj se odstranijo vse bakterije, pršice in drobni delci, z ionizatorjem in plazmo pa pomaga klimatska naprava pljučnim bolnikom in osebam z raznimi alergijami in obolenji na dihalih.

V redno vzdrževanje split sistema sodi: X

NOTRANJA ENOTA

 • mehansko čiščenje ohišje klime s posebnimi čistili, ki povrnejo prvotni sijaj
 • po potrebi se odstrani ohišje notranje enote če je nečistočo nemogoče odstraniti po običajni poti (prah, nikotin, maščoba, plinske obloge ipd)
 • globinsko čiščenje uparjalnika s posebnimi geli, ki učinkujejo globinsko
 • čiščenje kondenčnega bazena in nadaljnjih poti, vse do končnega izliva
 • čiščenje proti-smradnega sifona- po potrebi ga razstavimo, pretesnimo in ponovno sestavimo
 • kontrola pritrjenosti električnih spojev, konjektorjev…
 • čiščenje in po potrebi omske meritve tipal in senzorjev, da se omogoči optimalno delovanje klimatske naprave
 • dezinfekcija in čiščenje mehanskih in mikro filtrov ter kontrola delovanja plazme in ionizatorja
 • dezinfekcija in osvežitev notranje enote z posebnim dezinfektom, ki je človeku in naravi prijazen
 • kontrola in meritev izpuha pri hlajenju
 • kontrola in meritev izpuha pri gretju

ZUNANJA ENOTA

 • čiščenje ohišja zunanje enote s potrebnimi čistili
 • po potrebi »česanje « kondenzatorja če je le ta neprehoden
 • globinsko čiščenje kondenzatorja z globinskimi geli, da se zagotovi zračna prehodnost in s tem večja učinkovitost delovanja
 • kontrola pritrjenosti električnih spojev, dostopnih konektorjev, tipal…
 • kontrola prisotnosti hladilnega medija, kontrola temperature uparjanja hladilnega medija, merjenje »delta t« med tekočo in plinsko fazo na ventilih oz vodih
 • kontrola kondenčnih odtokov in njihova prehodnost do izliva kondenza
 • kontrola morebitnega ogrevalnega kabla, njegovo delovanje in nastavitve termostata
 • kontrola pritrdilnih elementov
 • kontrola izolativnosti cevi plin- tekočina in po potrebi popravilo izolacije
 • kontrola tesnosti polnilnega ventila in po potrebi njegova zamenjava
 • kontrola vseh spojnih mest, pokrovov ventilov in dostopnih delov okrog uparjalnika z detektorjem hladilnega medija