Požarne lopute

Življenjska doba, izkoristek delovanja in nižji obratovalni stroški požarnih loput so neposredno povezani z načinom njihovega vzdrževanja.

V delovnem okolju je varnost ljudi in premoženja na prvem mestu. Zanesljivo delovanje požarnih loput v primeru požara prepreči širjenje ognja preko klimatsko-prezračevalnega sistema ter nastanek škode in nevarnosti za zaposlene. Podjetje Sivenns d.o.o. zagotavlja požarno varnost v vašem objektu z izvajanjem popravil ter rednimi periodičnimi servisi požarnih in dimoodvodnih loput.

V redno vzdrževanje požarnih loput sodi:X

  • kontrola vzidave,
  • preizkus delovanja pogonsko-krmilnih mehanizmov,
  • pregled stanja požarno-odporne lamele,
  • kontrolo indikatorja stanja požarne lopute.