Podjetje Sivenns d.o.o. nudi široko ponudbo celovitih servisnih storitev, ki zagotavljajo optimalni izkoristek delovanja energetskih sistemov ter opreme za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijsko tehniko.

Nadzor delovanja in preventivno vzdrževanje energetskih sistemov je izrednega pomena, zato je velik del našega delovanja in ponudbe usmerjen ravno v to področje.

S strokovno usposobljenimi kadri podjetje Sivenns d.o.o. svojim naročnikom nudi servis ter vzdrževanje.

V sklopu pogodbe o vzdrževanju svojim naročnikom nudimo:

  • preventivne preglede sistemov,
  • redna vzdrževalna servisna dela,
  • intervencijske servisne posege,
  • nadzor na daljavo in upravljanje energetskih sistemov

in s  tem prevzemamo naročnikovo skrb za nemoteno delovanje energetskih sistemov.

Prednosti pogodbenega vzdrževanja so zlasti:

  • podaljšanje življenjske doba energetskega sistema/naprave
  • znižanje obratovalnih stroškov
  • večja energetska učinkovitost sistema
  • prednostno obravnavanje naročnikov s sklenjeno vzdrževalno pogodbo
Servis klimatskih naprav