Klimati

Klimati se uporabljajo za prezračevanje večjih prostorov in objektov, zlasti  poslovnih objektov, bolnic, šol, vrtcev, trgovskih centrov, industrijskih objektov, restavracij, kulturnih ustanov  in dugih. Klimati so namenjeni transportu večjih količin zraka. Klimati običajno vsebujejo rekuperacijske enote. Poleg  procesa rekuperacije se v klimatu zrak lahko še dodatno ogreva, hladi ali dodatno vlaži.

Poznamo različne izvedbe klimatov glede na vgradnjo in uporabnost.

 

divider-footer

 

Prezračevalni sistemi

Eden najpomembnejših dejavnikov, od katerega sta odvisna ugodno počutje in sposobnost koncentracije za bivanje ali delo v prostoru, je kakovost zraka. V prostorih, ki nimajo urejenega prezračevanja ali pa je slabo urejeno, se pojavljajo povišana temperatura zraka, visoka koncentracija ogljikovega dioksida, vlaga, pomanjkanje kisika, neprijetne vonjave, ponekod pa tudi povišana koncentracija radona. Proizvajalci prezračevalnih sistemov so razvili vrhunske prezračevalne sisteme z rekuperacijo, ki zagotavljajo svež zrak in hkrati varčujejo z energijo. Srce sistema je REKUPERATOR, ki vrača tudi do 95% toplote izrabljenega zraka svežemu zraku.