Klimati

Klimati se uporabljajo za prezračevanje večjih prostorov in objektov, zlasti  poslovnih objektov, bolnic, šol, vrtcev, trgovskih centrov, industrijskih objektov, restavracij, kulturnih ustanov  in dugih. Klimati so namenjeni transportu večjih količin zraka. Klimati običajno vsebujejo rekuperacijske enote. Poleg  procesa rekuperacije se v klimatu zrak lahko še dodatno ogreva, hladi ali dodatno vlaži.

Poznamo različne izvedbe klimatov glede na vgradnjo in uporabnost.

 

divider-footer

 

Prezračevalni sistemi

Eden najpomembnejših dejavnikov, od katerega sta odvisna ugodno počutje in sposobnost koncentracije za bivanje ali delo v prostoru, je kakovost zraka. V prostorih, ki nimajo urejenega prezračevanja ali pa je slabo urejeno, se pojavljajo povišana temperatura zraka, visoka koncentracija ogljikovega dioksida, vlaga, pomanjkanje kisika, neprijetne vonjave, ponekod pa tudi povišana koncentracija radona. Proizvajalci prezračevalnih sistemov so razvili vrhunske prezračevalne sisteme z rekuperacijo, ki zagotavljajo svež zrak in hkrati varčujejo z energijo. Srce sistema je REKUPERATOR, ki vrača tudi do 95% toplote izrabljenega zraka svežemu zraku.

 

divider-footer

 

Hladilni agregati

Hladilna tehnika je v današnjem času eden najpomembnejših proizvodov , ki zavoljo nenadnih klimatskih razmer zagotavlja stabilno in ugodno počutje. Hladilni  agregati, hladilne omare, zračni kondenzatorji omogočajo, da lahko poslovnim in proizvodnim prostorom zagotavljajo zahtevane učinke temperaturnih režimov in vlage v prostoru. V današnjem času so verjetno najbolj zanimivi hladilni agregati z vijačnimi kompresorji ki dopuščajo popolnoma brezstopenjsko regulacijo in velike izkoristke med vloženo in pridobljeno energijo (tako imenovani COP). Agregati so lahko v vodni ali zračno hlajeni izvedbi, z centrifugalnimi ventilatorji za notranjo postavitev ali pa za zunanjo postavitev z aksialnimi ventilatorji. Moči hladilnih agregatov so zelo različne od 5 kW pa do 2.000 kW, kar nam omogoča zadovoljevati še tako velike poslovne, proizvodne  in druge  zahtevne objekte, kot so npr. proizvodna postrojenja velikih farmacevtskih tovarn.

Omenimo naj, da vgrajujemo proizvode, ki so izjemno tihi in zanesljivi ter morajo ustrezati zahtevnih standardom, kot so ISO 9001 ter EUROVENT in ob tem uporabljajo najboljše posamezne sestavne proizvode na tem področju (npr. kompresorje Dannfoss, Maneurop, Bittzer, Copeland,
).

Ustrezati morajo  tudi ekološkim standardom, saj sodobni agregati za hlajenje uporabljajo okolju prijazne hladilne pline (R 407C, R 134A, R410, R 404A,
). Ob tem naj omenimo, da je agregate mogoče krmiliti tudi preko CNS (centralni nadzorni sistem), ki nam omogoča nadzirati delovanje agregatov na daljavo in v sklopu ostalih naprav na objektu.

 

divider-footer

 

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka je tehnološko izpopolnjen sistem, prilagojen izrabi obnovljivih virov energije. Prednost delovanja je v zmožnosti odvzemanja toplote iz okoliškega zraka, podtalne vode ali zemlje. Glede na vir energije jih delimo na toplotne črpalke zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.

Toplotne črpalke so okolju prijazne, saj izkoriščajo do 80 odstotkov energije okolice. Toplotna energija, shranjena v zemlji, podtalnici ali okoliškem zraku, nam je vedno na voljo brezplačno; strošek ogrevanja s toplotno črpalko je zato ob uporabi radiatorjev do 50 odstotkov, pri talnem ogrevanju pa samo do 40 odstotkov stroška ogrevanja s kurilnim oljem. Toplotna črpalka deluje po načelu izkoriščanja nizke temperature okolice, ki jo kompresor dvigne na raven, primerno za ogrevanje. Najsodobnejša tehnologija izvedbe toplotnih črpalk skrbi v hladnih mesecih za prijetno toploto. Z naraščanjem naših zahtev po udobnosti, večanjem potreb po hlajenju ter hkrati z vse milejšimi zimami prihaja poleg gretja vedno bolj do izraza tudi hlajenje. To omogočajo reverzibilne toplotne črpalke zrak/voda. Tudi toplotne črpalke zemlja/ voda z zemeljskimi sondami lahko uporabljamo kot vir hlajenja. Pri sistemih voda/voda lahko pasivno hladimo, torej samo s hladom vode iz podtalnice, kompresor pa pri tem miruje. Izkoriščanje toplotnih črpalk za hlajenje in gretje v kombinaciji s prezračevanjem nam omogoča prijetno klimo v prostorih vse leto. Poleg tega pa lahko z njimi ugodno ogrevamo tudi sanitarno vodo in celo bazen.

 

divider-footer

 

Ventilatorski konvektorji

Podjetje Eurapo je priznan kot dolgoletni svetovni proizvajalec učinkovitih in tehnološko naprednih  konvektorjev. Izdelujejo stenskih in kasetne ventilatorske konvektorje. Njihova prednost je robustnost in kvalitetna izdelava ter dolga barvna lestvica, ki zadosti še tako zahtevnega naročnika. Poleg dovršene oblike konvektor EURAPO ponuja tudi regulacijo vsakega konvektorja posebej in hkrati  možnost povezave termostatov na centralni nadzorni sistem (CNS).

Nova  generacija  konvektorjev  ima vgrajene brezstopenjske motorje, kar pomeni tudi veliko  manjšo porabo električne energije.

EURAPO izdelki so namenjeni za vgradnjo v poslovne prostore, hotele, hiše in vse ostale objekte, pri katerih je zahtevana kvaliteta in oblikovna dovršenost izdelka.

Tovarniški znak EURAPO se ponaša tudi z  certifikatom  EUROVENT, ki jamči in zagotavlja točnost kataloških podatkov z izmerjenim tehničnimi podatki proizvoda.

 

divider-footer

 

Split sistemi / klimatske naprave

Klimatske naprave  – Split sistem je praktično najpogosteje uporabljen klimatski sistem v gospodinjstvih, pisarnah in drugih objektih. Sestavljen je iz notranje in zunanje enote. Ločimo enojne, multi, talne in stropne klimatske naprave (enojne – ena notranja + ena zunanja enota, multi – več notranjih enot + ena zunanja enota).

Split sistemi omogočajo tako funkcije hlajenja in filtriranja zraka, kot tudi ogrevanje. Obstajajo sistemi, ki omogočajo tudi delno vlaženje zraka, ki prav pride v soparnih dneh. Navadno lahko ogrevamo samo do zunanje temperature + 5 °C. Kakovostne naprave pa omogočajo ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi – 25 °C. Hladilne moči in grelne moči se gibajo od 1,5 doo 20 kW.

Podjetje Sivenns d.o.o. montira klimatske naprave oziroma split sisteme različnih proizvajalcev. Tako, da nismo pripadni le eni znamki, ampak montiramo veliko različnih znamk teh naprav. Zagotovo pa je namen, da zmoniramo kvalitetno napravo, saj bo le tako naročnik na dolgi rok zadovoljen z našo storitvijo.