Brez lastnega denarnega vložka do prave energetske rešitve in velikih prihrankov

Živimo v času, v katerem je pomembno, da vsak evro premišljeno obrnemo, zato morajo posamezne organizacije oziroma posamezniki čim bolj racionalno upravljati s svojimi denarnimi sredstvi. Temu vsled je potrebno poiskati čim več načinov za zmanjšanje stroškov in ob tem pazljivo izbirati, kam investirati lastna sredstva. Najpogosteje je denarnih sredstev dovolj le za osnovno vzdrževanje, za vlaganje v energetsko opremo, posodobitve in nove rešitve pa teh ni dovolj. Strošek investicije, ki je potreben za nakup učinkovitejše energetske opreme lahko s posebno obliko najema opreme prenesete na nas preko tako imenovanega energetskega pogodbeništva oziroma kontraktinga.

V zahodnem svetu in tudi v Sloveniji smo v zadnjem obdobju zasledili veliko uspešnih zgodb, kjer so posamezne organizacije, pomanjkanje finančnih sredstev za nove investicije premostile s pogodbenim zagotavljanjem energije, ki ga v praksi imenujemo tudi kontrakting. V to je vključeno najem opreme, pri tem posamezne organizacije prihranijo strošek nakupa opreme, kljub temu pa dobijo novo modernejšo in učinkovitejšo tehnologijo.

kotarakting
Energetsko pogodbeništvo oziroma kontrakting je smiseln, kadar obstajajo tehnične, prostorske in ekonomske možnosti za uvedbo varčnejšega
sistema ogrevanja.

Največje prednosti so:

  • brez lastne investicije dosežete velike prihranke;
  • ni stroškov zavarovanja opreme;
  • ni stroškov vzdrževanja opreme;
  • ni stroškov amortizacije in financiranja;
  • ni stroškov osnovnega vzdrževanja;
  • po preteku pogodbe ostane oprema last uporabnika;
  • dobavitelj v času trajanja pogodbe skrbi za nemoteno delovanje nove energetske opreme;
  • možnost podaljšanja življenjske dobe obstoječe opreme;
  • z novo opremo se v objektu proizvaja toplotna energija z zelo visokim izkoristkom;
  • okolju prijazna tehnologija.