Centralni nadzorni sistemi objektov

V okviru rešitve za celovito energetsko upravljanje objektov vam v podjetju Sivenns nudimo izvedbo centralnih nadzornih sistemov (CNS). Nadzor in možnost upravljanja posameznih tehnoloških procesov znotraj objektov (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, ..) predstavlja ključen korak k učinkovitem energetskem upravljanju. Na osnovi bogatih izkušenj in številnih referenc vam nudimo implementacijo novih, kot tudi nadgradnjo oz. posodobitev obstoječih sistemov.

Centralni nadzorni sistemi objektov vam omogočajo nadzor in vodenje tehnoloških procesov znotraj posameznih objektov iz enega nadzornega centra. Izvedba centralnega nadzornega sistema Vam prinaša sledeče ključne prednosti::

  • Alarmiranje: omogoča Vam učinkovito ukrepanje, še preden uporabniki občutijo motnjo, saj nas sistem ažurno opozarja na morebitne napake in težave v sistemih.

  • Arhiviranje podatkov: sistem periodično arhivira poljubne parametre obratovanja. Ti so vizualno lahko prikazani na več načinov in nam omogočajo pregled poljubnega obdobja delovanja sistema (zgodovina). Posledično nam sistem olajša komunikacijo z uporabniki, zniža se število reklamacij in pritožb odjemalcev, arhivi pa nam nudijo odlično osnovo za analizo delovanja sistemov in doseganje prihrankov

  • On-line izvajanje ukrepov: sistem omogoča on-line izvajanje ukrepov za vse nadzorovane sisteme objekta iz enega nadzornega centra.

Avtomatski nadzor nad rabo energije: zaradi daljinskega odčitavanja rabe energije obhodi po merilnih mestih niso več potrebni, saj rabo energije sistem popiše samodejno na izbrani dan in uro.

pametna-hisa