Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. V praksi to pomeni, da lahko uporabnik na osnovi energetske izkaznice objekta predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta.Ločimo računsko energetsko izkaznico, ki se izda za vse novozgrajene in obstoječe stanovanjske stavbe in merjeno energetsko izkaznico, ki se izda za nestanovanjske objekte.

Energetska izkaznica je veljavna 10 let. V primeru, da se energetska učinkovitost stavbe bistveno izboljša, lahko lastnik stavbe predhodno naroči izdelavo nove energetske izkaznice.
Energetska izkaznica je vpeljana na podlagi Evropskih direktiv in je že več let v uporabi v razvitejših evropskih državah.

Namen energetkse izkaznice je izpostaviti energetsko učinkovitost objekta, kot eno izmed bolj pomembnih lastnosti. Na podlagi izkaznic bo mogoče ločiti stavbe glede na njihovo energetsko učinkovitost, kar se bo nedvomno odrazilo tudi na tržni vrednosti posamezne stavbe.

Kupec bo imel tako jasno sliko kakšno stavbo kupuje in kakšni bodo stroški povezani z bivanjem v tem objektu. V sklopu energetske izkaznice je tudi seznam priporočil za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, ki je lastniku objekta v pomoč pri odločitvah za investicijo.

content
  • pri oglaševanju nepremičnin,
  • pri prodaji stavbe ali posameznega dela,
  • pri oddaji stavbe ali posameznega dela v najem za obdobje daljše od enega leta.

  • znižanje stroškov vzdrževanja in bivanja,
  • strokovna ocena o energetski učinkovitosti stavbe,
  • seznanitev z ukrepi izboljšave izkoristka dovedene energije,
  • zaščita kupca in najemnika.

  • oddate zahtevo in naš neodvisni strokovnjak z licenco vam jo izdela.

Za naročilo kliknite tukaj!

  • Cena je sestavljena iz prispevka za izdajo energetske izkaznice (odvisen od namembnosti, velikosti stavbe in števila posameznih enot) in stroška izdelave.
  • Smo pooblaščeno podjetje za izdajo energetskih izkaznic, z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike.