Energetsko projektiranje za energetske sanacije

V podjetju Sivenns d.o.o smo usmerjeni k učinkoviti porabi energije v objektih. Ker je v Sloveniji veliko število zelo potratnih objektov menimo, da je smotrno tovrstne objekte v čim krajšem roku energetsko sanirati. Zato izdelujemo celotne projekte energetskih sanacij, ki vsebujejo gradbeni del in energetski del projekta. V projektu energetske sanacije skušamo ugotoviti trenutne stroške z ogrevanjem objekta in stroške z ogrevanjem objekta po opravljeni energetski sanaciji objekta. V prvi fazi projekta naredimo tudi oceno investicije, kar pripomore naročniku pri izbiri kompleksnosti in širine energetske

divider-footer

Gradbeni del energetskih sanacij

gradbena-sanacija

V gradbenem delu projekta analiziramo zunanji ovoj stavbe in kasneje na se podlagi analize ovoja stavbe določi predlog sanacije tega. V projektu predvidimo vse materiale za izvedbo sanacije ovoja stavbe, ter pripravimo oceno investicije. Kasneje pripravimo tudi projekt za izvedbo energetske sanacije, kjer rešimo vse potrebne detajle in pripravimo temeljit popis gradbeno obrtniških del. Našim naročnikom posredujemo oziroma priporočimo kvalitetne izvajalce za izvedbo energetske sanacije. Po končanih delih se opravi pregled s termo kamero s katero se določi kvaliteta izvedenih del.

Gradbeni del projekta energetskih sanacij vsebuje:

IDEJNI PROJEKT ENERGETSKIH SANACIJ:

 • posnetek obstoječega stanja objekta
 • gradbena fizika za objekt
 • analiza objekta
 • predlog sanacije
 • ocena investicije
 • tehnično poročilo

PROJEKT ZA IZVEDBO ENERGETSKIH SANACIJ:

 • podrobni načrti sanacije ovoja stavbe
 • izris potrebnih detajlov
 • podroben popis gradbeno obrtniških del

PROJEKT IZVEDENIH ENERGETSKIH SANACIJ:

 • projektantski nadzor med izvedbo energetskih sanacij
 • pregled objekta po končani izvedbi s termo kamero

divider-footer

 

Energetski del energetskih sanacij

energetska-sanacija

V energetskem delu projekta analiziramo sistem za ogrevanje in pripravo tople vode. V tem delu projekta izračunamo izgube in na ta način izračunamo kakšen strošek na letni ravni predstavlja ogrevanje z obstoječim sistemom. V drugem delu projekta predvidimo nov sistem za ogrevanje in izračunamo stroške ogrevanja z novim sistemom. Našim naročnikom predstavimo vse najnovejše trende glede sistemov ogrevanja in pripravimo projekt v katerem je temeljit popis del in materialov. Našim naročnikom svetujemo tudi pri izbiri izvajalca izvedbe strojnih instalacij.

Energetski del projekta energetskih sanacij vsebuje:

IDEJNI PROJEKT ENERGETSKIH SANACIJ:

 • posnetek obstoječega stanja ogrevanja
 • analiza obstoječega sistema ogrevanja
 • ocena stroškov ogrevanja z obstoječim sistemom ogrevanja
 • predstavitev različnih sistemov za ogrevanje
 • izbira novega sistema za ogrevanje
 • ocena stroškov ogrevanja z novim sistemom ogrevanja
 • ocena investicije energetskega dela sanacije
 • tehnično poročilo

PROJEKT ZA IZVEDBO ENERGETSKIH SANACIJ:

 • dimenzioniranje vira ogrevanja
 • dimenzioniranje in razvod grelnih teles
 • podroben popis del in materialov

PROJEKT IZVEDENIH ENERGETSKIH SANACIJ:

 • projektantski nadzor med izvedbo energetskih sanacij